Go to Top

Visitation

Kommunen fremsender relevant sagsmateriale til leder og souschef på Landlyst, der gennemlæser sagsakter. Materialet gennemgås derefter på førstkommende personalemøde, hvor det vurderes om den unge/voksne tilhører.

Såfremt den unge/voksne matcher målgruppen, arrangeres der et uforpligtende besøg hvor den unge/voksne deltager sammen med forældre/ værge, eventuel nuværende anbringelsessted og sagsbehandler.

Ved besøget afklares forventningsniveau til opholdet på Landlyst, fra deltagende parter.

Når der er enighed om forventningsniveau tilbydes den unge/voksne at deltage i arrangementer i Landlyst eller den unge/voksne kan prøve at bo på Landlyst i op til 14 dage eller deltage i dagtimerne i de forskellige aktiviteter i huset. Beboeren kan dog også vælge at blive indskrevet umiddelbart efter det første møde.

Formålet er, at den enkelte beboer får en klar fornemmelse af, hvad det er for et bo – og behandlingstilbud der eventuelt skal iværksættes. Dette kan være medvirkende til en aktiv positiv forventning i forbindelse med indflytning.

Såfremt beboeren er indstillet på foranstaltningen vil der blive afholdt et indskrivningsmøde.

Her inviteres den unge/voksne, forældre/værge og sags-behandler. Fra Landlyst deltager leder, stedfortræder og den kommende kontaktpædagog.

På mødet aftales indflytningsforløb, og videre forløb indtil indflytning.