Go to Top

Supervision

Personalet på Landlyst modtager jævnligt fælles supervision, og har desuden mulighed for at få individuel supervision efter behov. Supervisorer vælges efter den konkrete opgave, og er ofte psykologer med speciale indenfor et specifikt område.

Der er udarbejdet efteruddannelsesplan for personalet på Landlyst, der tilrettelægges både ud fra et individuelt

perspektiv og fra et organisatorisk perspektiv.