Go to Top

Samarbejde med kommunen

Bostedet Landlyst tilstræber et tæt samarbejde med kommunen. Landlyst vil være koordinator i forhold til de behand-lings- og aktivitetsmæssige tiltag der iværksættes og vil derfor i hele forløbet være den der orienterer sagsbehandler om den samlede status for beboeren.

Der fremsendes revurderet udviklingsplan til kommunen en gang årligt eller efter aftale med visiterende kommune.

Der afholdes fast opfølgningsmøde én gang årligt eller oftere efter behov.