Go to Top

Personale

Bagest fra venstre:
Poul Bo Nielsen, Annette E. Lassen, Tina M Kristensen, Verner S Kristensen, Michael Sørensen, Jørn Svendsen, Bente Sloth, Lene R. Pedersen.

Forrest fra venstre:
Heidi Nielsen, Lone V. Andersen, Pia K. Andreassen, Jane S Christensen, Annette V Andersen, Martin Jensen, Gitte Hedemann, Dorthe Pedersen, Svend Åge Jørgensen, Annemette Sloth.

Ikke med på billedet:
Torben Bjærge Madsen og Anne Marie V. Holm.

Poul Bo Nielsen:
Leder af Landlyst siden 2007. Uddannet lærer. PAS konsulent. Lederuddannelse fra Akademi Vest. Lang erfaring indenfor special undervisning og pædagogik. Har arbejdet på flere opholdssteder som lærer og pædagog.

Annemette Sloth:
Bogholder og administrativ medarbejder på Landlyst siden 2012. Uddannet Regnskabsassistent 1994 Erfaring fra: Privat erhvervsvirksomhed og revisionsfirma.

Annette E. Lassen:
Vikar på Landlyst siden 2010. Pædagogisk medarbejder på Landlyst siden 2011. Kontaktperson. Medicinansvarlig. Merkonom og kontoruddannelse med forvaltning som speciale. Erfaring fra Aalborg Kommune, sociale skadestue og psykiatri Region Nordjylland.

Jørn Svendsen:
Pædagog på Landlyst siden 2012. Kontaktperson. Uddannet pædagog 1997. Erfaring fra det private erhvervsliv, børnehave, fritidsklub, specialinstitutioner og opholdssteder.

Pia K. Andreassen:
Vikar på Landlyst siden 2008. Pædagog på Landlyst siden 2012. Kontaktperson, vagtplanansvarlig. Uddannet pædagog 2001. Erfaring fra bostøtte, aflastning, børnehaver og opholdssteder.

Verner S. Kristensen:
Pædagog på Landlyst siden 2006. Uddannet pædagog og automekaniker. Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen. Kontaktperson. Erfaring fra Randers Kommune misbrugsscenter, Mellerup Skolehjem, Ravnbjerghus. M.fl.

Gitte Hedemann:
Pædagog på Landlyst siden 2004. Uddannet pædagog. Kontaktperson. Tovholder på udviklingsplaner og akkreditering. Erfaring som børnehaveklasse leder, Special børnehave, Stedfortræder i SFO.

Michael Sørensen:
Pædagogmedhjælper på Landlyst siden 2004. Uddannet Tømrer og byggetekniker, været tømrermester i 10 år. Kontaktperson, bygningsansvarlig, tilknyttet dagtilbud. Pædagogisk kursus på Sosu-Nord i 2009.

Svend Åge Jørgensen:
Pædagogmedhjælper på Landlyst siden 2006. Kontaktperson, Ansvarlig for udearealer. Uddannet Industritekniker. Pædagogisk kursus på Sosu-Nord i 2011.

Martin Jensen:
Pædagog på Landlyst siden 2009. Kontaktperson, Pas-konsulent, Tovholder på visualisering af hverdag for beboere. Uddannet Pædagog og Industritekniker. Erfaring fra specialskolen Kridthuset. Specialinstitution Sødisbakke, Ravnbjerghus, Familieplejer. Kurser i Autisme ADHD mv.

Lone V. Andersen:
Pædagog på Landlyst siden 2009. Kontaktperson, medicinansvarlig, Uddannet Pædagog. Erfaring fra special-DUS: børn med ADHD, Unge med Autisme og Asperger. Specialskole, voksne med ADHD. ”Via” Aalborg Kommune.

Annette Vammen Andersen.
Pædagog. Uddannet i 2004. Ansat på Landlyst 1. februar 2015. Kontaktperson. Erfaring fra flere specialpædagogiske dag og døgntilbud.

Tina Merethe Kristensen.
Kreativ person i Landlyst’s dagtilbud. Pædagogisk Grunduddannelse. Ansat på Landlyst 1. marts 2015. Erfaring fra systue, folkeskolen, SFO, daginstitutioner og opholdssted.

Torben Bjærge Madsen
Faglærer og musiklærer. Ansat på Landlyst 1. marts 2015. Kontaktperson. Lang erfaring fra folkeskoler, specialefterskoler, specialinstitutioner mv.

Bente Sloth.
Souschef. Uddannet lærer, erfaring som lærer i folkeskole og fra opholdssted. Erfaring som leder på opholdssted og på kommunal institution. Anbringelseskonsulent i kommunalt regi. Diplommoduler i ledelse og pædagogisk efteruddannelse i mentalisering, supervision, KRAP mv. Ansat som souschef på Fonden Landlyst den 1. april 2018.

Dorthe Pedersen.
Ansat som pædagogisk medarbejder 1. juni 2018. Uddannet Sosu assistent. Lang erfaring fra opholdssteder og som Sosu-assistent.

Heidi Nielsen
Ansat som pædagog på afd. Landlyst den 1. januar 2018. Uddannet pædagog og uddannet butiksslagter. Erfaring fra restaurationsbranchen, opholdssteder og botilbud. Kontaktperson på afd. Villaen,

Jane S Christensen.
Pædagogisk assistent. Uddannet landmand. Erfaring fra bo enheder, skoler og produktionsskole. Fastansat 1. januar 2017. Kontaktperson på afd. Villaen. medarbejderrepræsentant i Bestyrelsen for Fonden Landlyst.

Lene R Pedersen.
Uddannet lærer, erfaring fra folkeskole, specialskole, læsevejleder, AKT-lærer mv. Efteruddannelse indenfor pædagogik og læsevejledning. Modul for pædagogisk diplomuddannelse. Fastansat på afd. Landlyst den 1. juni 2018.