Go to Top

Målgruppe – Villaen

Bostedet Villaen er et behandlingstilbud med pædagogisk døgndækning. Beboerne er ved indskrivning diagnosticeret som udviklings-hæmmet og vil ofte have psykiske lidelser som eks.: angst, depression, ADHD, mildere grad af autismeforstyrrelser og kontaktforstyrrelser.

På baggrund af beboerens diagnose ved indskrivning samt den neuropsykologiske undersøgelse der udarbejdes, vil der fremstå nogle konkrete behandlingsmæssige behov. De individuelle behov den enkelte beboer har, vil være omdrejningspunktet for de pædagogiske tiltag, der skal understøtte og regulere beboerens hverdag, samt udvikle beboerens mulige kompetencer.

Beboere i bostedet Villaen, tilhører samme målgruppe som i bostedet Landlyst. Beboerne i Villaen er dog mere selvhjulpne. Beboerne har opnået kompetencer i forhold til at deltage i madlavning, de er medansvarlige i forhold til personlig hygiejne og de kan i nogen grad færdes uden ledsager.

Beboerne har et stort behov for ydre pædagogisk styring, hvilket kan foregå ved hjælp af piktogrammer samt et dags- og ugeplan som overordnet bliver styret af pædagogisk personale.

Der arbejdes primært hen imod at beboerne efter endt ophold kan overgå fra et behandlingstilbud til et bo tilbud.

Beboere i Villaen kan agere i de støttesystemer, der er bygget op omkring denne, men skal have pædagogisk støtte til at udvikle nye.