Go to Top

Målgruppe – Landlyst

Bostedet Landlyst er et behandlingstilbud med pædagogisk døgndækning. Beboerne er ved indskrivning mellem 18 og 40 år, diagnosticeret som udviklingshæmmet og vil ofte have psykiske lidelser som eksempelvis: angst, depression, ADHD, mildere grad af autismeforstyrrelser.

Beboerne kan være personfarlige, både ift.andre og i forhold til sig selv. Beboerne har behov for massiv støtte i forbindelse med alle sociale aktiviteter og kan ikke selv strukturere en hverdag.

På baggrund af beboerens diagnose ved indskrivning, samt den neuropsykologiske undersøgelse der udarbejdes, vil der fremstå nogle konkrete behandlingsmæssige behov. De individuelle behov den enkelte beboer har, vil være omdrejningspunktet for de pædagogiske tiltag, der skal understøtte og regulere beboerens hverdag, samt udvikle beboerens mulige kompetencer.

Beboerne har et stort behov for ydre pædagogisk styring, hvilket kan foregå ved hjælp af piktogrammer samt en dags- og ugeplan som overordnet bliver styret af pædagogisk personale.

Der arbejdes primært hen imod, at beboerne efter endt ophold kan overgå til et behandlingstilbud med mindre pædagogisk styring.

Når beboeren bliver indskrevet på Landlyst vil denne ofte mangle selvstændige kompetencer i forhold til daglige gøremål, personlig hygiejne samt aktiviteter uden ledsager. Der arbejdes mod at den enkelte beboer i større udstrækning opnår disse kompetencer.