Go to Top

Kontaktperson

Hver beboer får allerede ved indskrivningen tildelt en fast kontaktperson.

Kontaktpersonens opgave er at have den primære kontakt til forældre/familie, øvrigt netværk, sundhedsvæsen og lignende.

Kontaktpersonen udarbejder udviklingsplaner i samarbejde med leder på Landlyst.

Beboeren har en hel dag sammen med sin kontaktperson hver 14. dag. Dagen benyttes til at klare praktiske gøremål, indkøb, besøg hos familie, samtale og lignende.

Der er tilknyttet 6 fuldtidspædagoger til Bostedet Villaen.