Go to Top

Hverdagen på Bostedet Villaen

Beboerne vækkes, eller står selv op afhængigt af hvornår hver enkelt skal møde i dagtilbud eller i Aktivitetshuset på Landlyst. Beboerne vælger selv om de vil spise morgenmad alene i lejlighederne eller om de vil spise i fællesrummet.

De beboere, der ikke kan tilberede deres egen morgenmad, har mulighed for at spise i fællesrummet. Transporten fra Villaen til aktivitetstilbuddet foregår enten med taxa eller med bus.

Beboerne spiser frokost i deres aktivitetstilbud og vender tilbage til Villaen kl. 15.00.

Kl. 15.00 er der fælles eftermiddagskaffe, hvor alle mødes og resten af dagen planlægges. Det aftales eksempelvis om der er en beboer, der hjælper med indkøb og madlavning til aftensmaden. Eftermiddagen er for de andre beboere disponibel til praktiske gøremål eller til at deltage i fritids aktiviteter i lokalområdet.

Kl. 18.00 er der fælles middag, hvor alle beboere opfordres til at deltage i aftensmåltidet. Efter spisning er der fælles oprydning og aftenen tilrettelægges individuelt. Der er mulighed for at mødes med andre unge fra bo tilbud og bofællesskaber ved at deltage i fællesarrangementer som klubaftner, banko-aftner, biografture, bowling og lignende.

Det tilstræbes at beboeren er i sin lejlighed kl. 22.00. Der skal være ro kl. 23.00