Go to Top

Bostedet Landlyst

Landlyst råder over 7 døgnpladser. I huset er der pædagogisk døgndækning. Der er tilknyttet 13 fuldtidsansatte pædagoger til Landlyst.

Der er tilknyttet et aktivitetshus til begge afdelinger. Huset er placeret på Landlyst’s grund. Aktivitetshuset er åbent alle hverdage fra 9.00 til 15.00.

Der er mulighed for at udfolde sig kreativt med eksempelvis keramik og oliemaling samt læse og musik værksted.